Loading...
  • Alt

Čo sa dá zistiť meraním

Meranie konkrétneho toxického zaťaženia organizmu prebieha pomocou moderného prístroja ACUCOMB. Ide o modifikáciu prístroja pre elektroakupunktúrnu diagnostiku, ktorý spolu so špeciálne vyvinutým počítačovým programom umožňuje podrobný pohľad do vnútra organizmu. Databáza softvéru disponuje s viac ako 16 000 údajmi o štruktúre organizmu, chorôb, toxických záťaží, biochémie, potravín a i.

Meraním sledujeme stav energetického systému tela, zisťujeme aké orgány trpia nedostatkom alebo prebytkom energie. Zistíme poškodzujúce emócie a ich dopad na jednotlivé systémy, orgány, tkanivá, bunky. Taktiež zistíme prítomnosť škodlivých vplyvov v organizme, stav jednotlivých orgánov a tkanív a ich zaťaženie jednotlivými toxínmi. Sledujeme stav imunity, stav jednotlivých nervových systémov, hormonálny i lymfatický systém, kontroluje sa ich spolupráca a pod. Podrobným vymeraním získame konkrétny prehľad o aktuálnom stave vnútorného prostredia organizmu.

Prístrojom môžeme otestovať aj individuálnu znášanlivosť rôznych potravín, potravinových a výživových doplnkov ako aj bylín.

poradie na titulke: 2